Gulflekket snutebille, insektart i familien snutebiller. Vanlig utbredt over hele landet, lever på planter i erteblomstfamilien. I Europa finnes den sammen med andre arter i slekten Sitona som skadedyr på erter, men har ingen betydning som skadedyr her i landet.