Gul leddvedbladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien. 2 mm lang, første generasjon er grønn med blågrått voksbelegg, mens sommergenerasjonene er blekt gulgrønne uten voksbelegg. Vertsskifte med gressarter, overvintring som egg på leddved. Saftsugingen på bladene, særlig av tatarleddved, fører først til gulaktige flekker og prikker, senere til sammenrulling og krølling. På alpeleddved opptrer en nærstående art, R. poae, som ruller bladene sammen, og bladrullen får en mengde røde prikker.