Stamtoner, stamtoner kalles det diatoniske toneforråd på sju toner innenfor en oktav, gjerne enkelt forklart med de hvite tangentene på et piano. Helt fra middelalderen ble tonene benevnt med de sju første bokstavene i alfabetet, a b c d e f g. Med fremveksten av tonaliteten, der skalaene kunne transponeres til andre skalatrinn, men beholde samme profil, fikk skalaene og toneartene navn etter grunntonene. I C-dur ble da tonene hetende c d e f g a h c. Les om distinksjonen mellom tonene h og b i artikkelen b - tone.