Grendeskole, mindre grunnskole som ofte bare har klasser for 1.–4. klassetrinn eller 1.–7. klassetrinn; tidligere også fådelt skole i grisgrendt strøk. Grendeskolen er gjerne en fleksibel småbarnskole som muliggjør nye og mer differensierte undervisningsopplegg, og som er planlagt for skolefritidsordning, ungdomsarbeid, møtevirksomhet og andre sosiale aktiviteter.