Akademisk grad, tittel oppnådd etter bestått eksamen eller disputas ved universitet eller annen høyere utdanningsinstitusjon. Norske universiteter og høyskoler har i all hovedsak et tredelt gradssystem med lavere grad (bachelor), høyere grad (master) og doktorgrad.