Grønn orebladbille, billeart i familien bladbiller (Chrysomelidae). Ensfarget metallgrønn uten tegninger. Tilsvarer stort sett blå orebladbille, både i levevis og skade.