Glima, nordisk form for bryting som stammer fra vikingtiden, nasjonalidrett på Island fra slutten av 1800-tallet. Bryterne har på seg et dobbeltbelte av lær som går rundt livet og rundt hvert lår (glimabelte). Man fatter med høyre hånd om motstanderens livbelte og med venstre hånd om hans høyre lårbelte. Det er åtte hovedmåter å kaste motstanderen på, som taper hvis han berører underlaget med noen del av kroppen mellom knær og armhuler.