Gjøglerørn, fugleart i haukefamilien. En middelstor afrikansk rovfugl som har fått navnet på grunn av sin eiendommelige, tumlende paringsflukt. Lange vinger, men meget kort stjert. Fjærdrakten er vakkert svart og gråblå med rødbrun rygg og kjøttfarget ansikt. Karakterart for de afrikanske savannene, hvor den mest lever av krypdyr.