Giusto, riktig, nøyaktig; brukes i musikkuttrykk som allegro giusto, passe hurtig.