Giro, overføring av et beløp fra en konto til en annen i samme bank eller mellom banker. Norge har tidligere hatt to girosystemer bankgiro og postgiro, men de er nå samordnet.