Den buen som dannes på et råseil ved at underliket, henholdsvis sidelikene, er buet opp, henholdsvis inn.