Garo, folkegruppe i de vestlige områdene av den indiske delstaten Meghalaya, som tidligere var en del av Assam, og i Mymensingh, Bangladesh. De teller til sammen ca. 900 000 mennesker (2005), og snakker et tibeto-burmesisk språk. Garoenes tradisjonelle hovednæringsvei er jordbruk, med ris, hirse og bomull som viktige avlinger. Slektskapssystemet er matrilineært. Religionen omfatter bl.a. forfedredyrking, men kristendommen har også vunnet innpass. I likhet med flere andre folk i området har garoene de senere årene merket et økende press mot sine tradisjonelle landområder og sin kultur.