Gane, ta gjeller og deler av innvollene ut av sild som skal saltes. Se ganing.