Gaffelullurt, ettårig art i kurvplantefamilien. 5–15 cm høy, hele planten er gråhåret. Som regel gaffelgrenet. Kurvene små, gulbrune øverst. Gaffelullurt er en eurasiatisk plante som i Norge bare vokser langs kysten mellom Telemark og Lista.