G-nøkkel, sterkt stilisert utgave av bokstaven g plassert ved begynnelsen av notesystemet for å angi tonen enstrøken g, i vår tid alltid anvendt slik at den bestemmer tonen på notesystemets annen linje (da også kalt diskantnøkkel eller fiolinnøkkel).