C-nøkkel som angir plasseringen av C til notesystemets underste linje, = énstrøkne C. Er nå omtrent helt fortrengt av G-nøkkelen.