Fytotron, (av fyto- og gr. 'virkende, frembringende'), klimaregulert veksthus som inneholder atskilte rom hvor flere faktorer (temperatur, lys, fuktighet, CO2-innhold) kan reguleres uavhengig av hverandre. Plantene flyttes gjerne mellom rom med ulike forhold, f.eks. lys–mørke, bl.a. for å gi dem forskjellige daglengder eller dag- og nattemperatur.