Fylkesarbeidskontor var en del av Aetat, som fra 2000 ble hetende Aetatavdelinger. Arbeidsoppgavene er nå innlemmet i NAV.