Frakk, opprinnelig brukt om klesplagg med lange skjøter for menn, f.eks. diplomatfrakk. Ordet brukes nå på norsk mest i betydningen overfrakk, men på svensk brukes frack om snippkjole.