Forskningstermin, ordning ved norske universiteter og vitenskapelige høyskoler som sikrer at fast ansatte lærere anslagsvis hvert sjuende år kan få ett år fri fra undervisnings- og eksamensarbeid for å kunne konsentrere seg om bestemte forskningsoppgaver. Vanligvis dekker institusjonen vikarutgifter o.l., mens prosjekt- og reisepenger oppnås gjennom forskningsrådsbevilgninger.