Formingslærer, lærer som gir undervisning i fagområde som betegnes kunst og håndverk (grunnskolen) eller formgivningsfag (videregående opplæring).