Pokal, drikke- eller prydkar formet som et beger på høy fot. Vanligvis utført i sølv eller glass. I håndverkslaugene hørte pokaler til de laugsgjenstander som det knyttet seg seremonier til. Pokaler av denne art kalles for velkomster. Pokal brukes også om et beger anvendt som premie eller pris i konkurranser eller som hedersbevisninger.