Forlegg, forbilde eller mønster for en kunstnerisk fremstilling. I tidlig middelalder sirkulerte håndmalte mønsterbøker med ornamentborder og figurer som ble brukt som forlegg i bokilluminasjon. Et av grafikkens fremste bruksområder, inntil fotografiet overtok denne funksjonen, var gjengivelse og mangfoldiggjøring av kjente kunstverk. Disse grafiske gjengivelsene kunne deretter benyttes som forlegg av nye kunstnere. De grafiske forleggene fremstilte ofte originalmotivet speilvendt, og kunstverk som er utført etter dem vil derfor ofte kunne røpe sitt opphav.