Finnmarkssvineblom, flerårig urt i kurvplantefamilien. 10–30 cm høy, filthåret, få kurver med store, gule kantkroner. En av de store sjeldenhetene i norsk flora, med forekomst bare 3-4 steder, i tørr, kalkrik hei i Øst-Finnmark. Nærmeste voksested er Kolahalvøya. Arten er fredet i Norge.