Finnmarksbalderbrå, to- eller fåårig urt i kurvplantefamilien. 10–30 cm høy, med fjærdelte blad og 5–6 cm brede kurver med hvite kantkroner og gule skivekroner. Finnmarksbalderbrå er en underart av strandbalderbrå. Den vokser på havstrand og som ugress i Øst-Finnmark.