Fermate, hviletegn. Plassert ved en tone, akkord eller pause betyr fermate en forlengelse av tidsverdien, mens plassering over en taktstrek betyr pause. I eldre musikk betyr fermate fraseslutt. Tegnet er også benyttet for å angi avslutning (fine); i solokonserter står ofte tegnet der solokadensen skal komme.