Taktstrek, loddrett linje på notesystemet; avgrenser en takt.