Femedomstoler, på 1300–1500-tallet en art tyske straffedomstoler. De hadde sin opprinnelse i Westfalen på grunnlag av gamle folkedomstoler under keiserlige formenn, men fikk etter hvert innpass også i riket for øvrig. Bestod for det meste av legmenn og var beryktet for sin hurtige og iblant hemmelige justis, som ofte endte med dødsdom. I Westfalen ble de formelt opphevet først mot slutten av 1700-tallet.