folkedomstol

Folkedomstol, egentlig en domstol som består av det forsamlede folk selv, i motsetning til domstoler hvis medlemmer er særskilt valgt eller ansatt til å utøve dømmende myndighet. Eksempler på slike folkedomstoler er folkeforsamlingen i det eldste Roma og middelalderens germanske ting.

De domstoler som ble etablert i Sovjetunionen i forbindelse med gjennomføringen av bolsjevikrevolusjonen 1917, hadde sitt tydelige mønster i det franske revolusjonstribunal og ble betegnet som folkedomstoler. Under Hitler-regimet ble det opprettet såkalte folkedomstoler (ty. Volksgericht) som hadde til oppgave å straffe regimets politiske motstandere. Politiske folkedomstoler ble etter den annen verdenskrig også etablert i de folkedemokratiske land. I flere asiatiske land, fremfor alt i Folkerepublikken Kina, har man hatt forskjellige typer av folkedomstoler.

I Norge ble det under den tyske okkupasjon ved forordning av Reichskommissar Terboven 25. okt. 1940 opprettet en «norsk» domstol som «offisielt» ble betegnet som folkedomstol. Til Reichskommissars forordning sluttet seg en forordning som den konstituerte kommissariske statsråd og sjef for Justisdepartementet gav 8. nov. 1940, og videre forordning av 21. des. 1940, 24. jan. 1941 og 5. mars 1941. Bestemmelsene ble senere avløst av en «lov» 5. mars 1942. Folkedomstolens oppgave skulle være å behandle straffesaker etter Reichskommissars forordninger 25. sept. 1940 om forbud mot de politiske partier i Norge, og 7. okt. 1940 om forbud mot virksomhet til fordel for det norske kongehus. I alt 153 nordmenn ble dømt av folkedomstolen; strengeste straff var 4 års fengsel. Den kom ikke til å svare til forventningene hos okkupasjonsmakten og NS, og dens rolle ble snart helt uvesentlig. I restitusjonsanordningen 17. aug. 1945 (og senere restitusjonsloven 15. nov. 1946 nr. 3) § 6 ble folkedomstolens avgjørelser erklært uten rettsvirkning.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg