Felttegn, i eldre tid gjenkjennings- og samlingsmerke for hæravdelinger, f.eks. romernes signum og vexillum (se fane). Særlig før uniformer ble alminnelig var det påkrevd med personlige felttegn: skjerf, fjærdusk, armbind o.l. i bestemte farger. Felttegnet er nå et nasjonalfarget armbind som bæres om høyre overarm av avdelinger som er oppbudt i krig, f.eks. skytterlagstropper, og som ikke har særskilt uniform. Et felttegn som kan gjenkjennes på avstand, skal gi bæreren som deltar i kamphandlinger, samme folkerettslige beskyttelse som uniform.