Fatebur, (i eldre tid) forrådskammer, spiskammer, oftest i egen bygning.