Fastoso er et italiensk adjektiv som betyr staselig, praktfull, prangende, høytidelig.