Fargede, betegnelse brukt av mange «hvite» om folk som ikke er av ublandet europeisk avstamning. I Zimbabwe og Sør-Afrika brukes betegnelsen fargede (coloured) bare om blandingsfolk. I sistnevnte land var de plassert i en mellomstilling i det tidligere apartheidsystemets rasedelte hierarki.