Falkoner, person som dresserte og passet falker ved fyrstenes hoff. Falkoneren hadde hånd om falkene under jaktutfluktene. Kongens falkoneri i Danmark ble opphevet i 1810, og i Sverige døde hoffets siste «falkonérmästare» i 1867. Til en viss grad ble også vedkommende som drev med innfanging av falker for bruk i falkejakt, kalt falkoner.