Fagpedagog, person som har eksamen av høyere grad i pedagogikk, samfunnsvitenskap med pedagogikk hovedfag eller spesialpedagogikk.