Evje, gren eller del av elv der det er grunt vann og rolig strøm, også roligere strøm i elv eller større bekk som på grunn av en naturlig hindring skjærer ut fra hovedstrømmen og bøyer tilbake (bakevje). I målførene brukes evje dessuten om en vik med myrlendte bredder.