Evangelisere, utbre evangeliet, dvs. indre- og ytremisjon. Uttrykket brukes mest om protestanters misjonsvirksomhet.