Zeta, 6. bokstav i det greske alfabet (Ζ, ζ). Lydverdien i nygresk er stemt s; gjengis med z i det latinske alfabet.