Eksaminat, (eg. lat. examinatus juris el. examinatus medicinae), person som etter tidligere universitetsordning hadde tatt såkalt norsk-juridisk eller norsk-medisinsk embetseksamen på grunnlag av preliminæreksamen, uten å ha lest latin i gymnaset.