Dunkjevle, eneste slekt i dunkjevlefamilien, Typhaceae. Nyere systematikk tar også med slekten piggknopp i familien. Enfrøbladete sump- og vannplanter med smale, sverdformede blad i to rader og høy, ugrenet stengel med kjevleformet blomsterstand, hannblomstene øverst, hunnblomstene nederst. Blomstene er meget små, det kan være 100 000 i et aks. 9 arter i den nordlige tempererte sone. I Norge to arter, bred dunkjevle og smal dunkjevle, begge i vann eller vannfylte grøfter ved kysten på Østlandet og Sørlandet, og noen få steder på indre Østlandet og ytre Vestlandet. Dunkjevleartene er meget dekorative og nyttes til avskjæring, men de må prepareres, hvis man vil unngå at kjevlene rakner etter en tid.