Smal dunkjevle, flerårig art i dunkjevlefamilien. 1–2 m høy med opptil 1–1,5 cm brede blad. Hunnblomsterstanden er 1,5–2,5 cm bred og rødbrun, hannblomsterstand jevnbred. 3–8 cm lang avstand mellom hunn- og hannblomsterstand. Smal dunkjevle vokser i både næringsrikt og næringsfattig vann, også brakkvann. Mindre vanlig enn bred dunkjevle.