Droppe, la falle. I fotball og håndball er dropping av ballen en måte å gjenoppta spillet på ved avbrudd, uten fordel for noen av lagene. Dommeren slipper ballen ned, eller kaster den opp i luften, mellom to spillere fra hvert sitt lag på det sted spillet ble avbrutt. Tilsvarende i bandy. I ishockey droppes pucken fra avmerkede punkter, brukes mest som en slags erstatning for frislag, som ikke benyttes i denne idretten.