Puck, flat, sylinderformet gummiskive brukt som «ball» i ishockey.