Drift, virksomhet; brukes også om flokk av dyr under forflytning (krøtterdrift, sauedrift og så videre).