Drift, (av drive), virksomhet; også: flokk av dyr under forflytning (krøtterdrift, sauedrift osv.).