Dotere, egentlig å erlegge medgift; å yte en dotasjon.