Dotere, lite brukt begrep, opprinnelig fra romerretten, for å yte en dotasjon, som opprinnelig betød å gi en kvinne medgift. Senere er ordet brukt om å gi en gave til en stiftelse eller en person som har gjort seg fortjent til det av staten.