Dorade, benfisk i havkarussfamilien, Sparidae.Opptil 60 cm og 10 kg. Forekommer i de varmere deler av det østlige Atlanterhav. Gjenstand for viktig fiske om sommeren i gytetiden i områdene nord og sør for Gibraltar.