Divelsklør, et par jernkroker i felles stropp til å huke i bjelker eller lignende som skal lastes eller losses.