Direct cinema, retning innen dokumentarfilmen som oppstod i USA samtidig med den franske cinéma vérité. Tekniske nyvinninger, bl.a. lettere kamera- og lydutstyr, gjorde det mulig for filmskaperne å være «flue på veggen». Richard Leacock og D. A. Pennebaker var foregangsmenn, bl.a. med filmen Don't Look Back (1967) om rockartisten Bob Dylans turné i England. Se også dokumentarfilm.