Cinéma vérité, retning innen dokumentarfilmen som kjennetegnes av nærhet og umiddelbarhet. Lansert med filmen Chronique d'un été (1961) av Jean Rouch og Edgar Morin. Navnet er en direkte oversettelse av det russiske kino pravda, en retning innen sovjetisk dokumentarfilm startet av Dziga Vertov. Men i motsetning til Vertovs propagandistiske montasjefilm, benyttet Rouch og Morin seg bare av den redigeringen som skjedde i kameraet under opptak. En forutsetning for denne nye stilen var forenklet innspillingsteknikk med bl.a. lettere utstyr. Se også dokumentarfilm.