Dikloretylen, acetylendiklorid, CHCl=CHCl, fargeløs væske med behagelig lukt. Kokepunkt 60 °C. Brukes som løsemiddel for mange kjemisk-tekniske produkter. Fremstilles ved partiell klorering av acetylen. Systematisk navn 1,2-dikloretylen.